5 oktober 2015

Väntan pågår!

Den 21 september gick ansökningstiden ut för den utlysning som riktade sig för solo- och microföretag inom regionen. Med hjälp av projektmedlen vill vi underlätta företagsutvecklingen i förskolor och skolor som idag drivs i ekonomiska föreningar och kooperativa former. En ansökan till Socialfonden gör att vi kan rikta insatserna till alla anställda i företagen.

Om projektet beviljas de sökta medlen kommer de deltagande företagen att erbjudas paketerade kompetenshöjande insatser inom entreprenörskap såsom ledarskap, organisationsutveckling, marknadsföring, omvärldsanalys, juridik m.m.  Insatserna kommer anpassas efter företagens och de anställdas behov efter en behovsinventering i inledningen av projektet. Vi kommer också att i viss mån vända oss till deltagare som idag är arbetssökanden som efter utbildningsinsatserna skulle kunna utgöra en resurspool för de deltagande företagen vid sjukdom och arbetstoppar. Viktiga inslag som kommer att genomsyra hela arbetet är jämställdhet, integration i syfte att motverka diskriminering och tillgänglighet.

Med den tillströmning vi har idag av asylsökande kommer behovet av både barnomsorg och sysselsättning för vuxna att öka i vårt samhälle. Här ser vi att de kooperativa företagen kan fungera som väletablerade samhällsaktörer och vara ledande i att visa hur man kan anpassa sin verksamhet till delvis nya förutsättningar. Genom att vara ännu bättre förberedda på att ta emot praktikanter och anställa personer med olika kulturella bakgrunder och med olika funktionshinder, kommer även mottagandet av barn med liknande förutsättningar att bli ett föredöme för hela samhället.

Syftet med projektet är i korthet att stärka konkurrenskraften hos de anställda, möjliggöra att fler anställs i de deltagande företagen samt öka konkurrenskraften hos företagen för att fortsätta vara viktiga kuggar i ett väl fungerande samhälle.

Det här gör vi i samverkan med de fyra andra Coompanion-kontoren i Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötlands län.

Dela