1 mars 2016

Nationellt program för att främja arbetsintegrerande sociala företag!

Otroligt glädjande nyheter för landets befintliga och blivande sociala företag!
“Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i samråd med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer. Målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.”

Läs mer här!

Dela