27 november 2017

Mikrofond i Uppsala

Förstudie om mikrofond i Uppsala

Under 2016 gjordes en förstudie gällande en mikrofond i Uppsala län. Beslutet om en förstudie grundade sig bland annat på att mikrofonder bildas i flera län, men även då vi själva ser att aktörer inom den sociala ekonomin kan ha en utmaning i att få krediter i en bank med den egna verksamheten som garant. Länsstyrelsen i Uppsala län gav oss ett finansieringsstöd på 50% och resterande stod vi själva för. Själva syftet med en mikrofond är att stötta lokalsamhällets aktörer inom den sociala ekonomin. Läs mer om vår förstudie här.

I förstudien gjorde vi en behovsinventering. Vi kom fram till att det finns ett reellt behov av en mikrofond i Uppsala. Därför fortsätter nu arbetet med att etablera en mikrofond!

 

Dela