11 oktober 2018

Vi har haft upptaktsmöte för Mikrofond

Igår var äntligen dagen vi planerat inför här!

Den 10 oktober 2018 var dagen för upptaktsmötet för en Mikrofond i Uppsala.

Vi på Coompanion har arbetat med frågan sedan några år tillbaka, med början i en förstudie 2016 och sedan med ett arbete att etablera Mikrofonden. Så upptaktsmötet bestod dels av att berätta om det arbetet vi har gjort, men även om det arbete som kvarstår. Det är viktigt att den här processen får ta tid, så att vi på så vis får till en stark och livskraftig Mikrofond!

Förutom att berätta om vårt arbete hade vi bjudit in Mathias Sylvan, jurist med många års erfarenhet, som kom för att berätta om riktade upphandlingar med social hänsyn samt om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). För många av oss kan dessa ämnen te sig lite skrämmande, men Mathias Sylvan kom med sitt engagemang och dammade av ämnen så att de blev mer begripliga för oss alla. Tack för en inspirerande föreläsning Mathias!

Och sist men inte minst, tack till alla som kom för att lyssna och sedan delta i diskussioner kring vad för fördelar och utmaningar som kan finnas med en Mikrofond!

Mathias Sylvan berättar om IOP

 

Vi avslutar med lite tips på inspirationsmaterial: 

Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner -skrift från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Handbok för förtroendevalda och medarbetare. – Skrift från Coompanion Västernorrland (i samarbete med Landsting och Länsstyrelse Västernorrland.

Mikrofond informationsblad – informationsmaterial framtaget av Coompanion Uppsala län.

Goda exempel – skrift från Mikrofonden Väst i samarbete med Västra Götalandsregionen och Business region Göteborg.

Affärsutveckling Social innovation – Skrift om affärsutveckling inom social innovation framtaget av Coompanion Västernorrland med stöd från Region Västerbotten, Europeiska jordbruksfonden och Tillväxtverket.

Metodbok social nytta – Metodbok inom social nytta framtagen av Göteborgsregionens sociala ekonomi.

Strategi för sociala företag – Regeringens strategi för sociala företag.

Redovisning Uppsala kommun – Arbetsmarknadsnämndens redovisning av arbetet med Mikrofonden.

 

 

Dela