11 mars 2019

Cooperative Cities Umeå

I förra veckan skedde något unikt. Då var det dags för en första konferens om delande städer.

Digitalisering skapar möjlighet till valfrihet där vi som invånare kan medverka till en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt behöver vi fråga oss vem som ska äga de digitala plattformarna som vi bidrar till att utveckla, genom att använda dem.

Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities utlystes projeket Sharing Cities Sweden, som nu drivs genom testbäddar i fyra svenska städer: Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Cooperative Cities Umeå är den första konferensen med detta tema och den syftade till att vara en arena för entreprenörer, organisationer och medbrogare som vill bidra med gemensamma lösningar nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar.

Läs mer om programmet här. Det som är så kul i digitaliseringens tid är ju att det även går att ta del av dagarna i efterhand. På Region Västerbottens hemsida kan man se de flesta av föreläsningarna igen.

 

 

Dela