18 mars 2019

Coompanion bidrar till ökad konkurrenskraft i näringslivet

Coompanion har ett kooperativt uppdrag från Tillväxtverket där vi med rådgivning, information och utbildning ska sprida kooperationen som möjligt sätt att organisera sitt företag eller sin verksamhet (kooperation är ingen företagsform, men ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen som kooperatörer väljer).

Det går att läsa om vårt uppdrag i Tillväxtverkets årsredovisning för 2018 (på sid 23).

Utdrag från årsredovisningen:

Under 2018 fick 44 904 personer information och utbildning om kooperativt företagande av Coompanion. 4 337 personer fick rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag. Dessa insatser resulterade i att 407 nya kooperativa företag startade och 721 etablerade företag fick rådgivning för affärsutveckling. Syftet att bidra till en mångfald av företag och företagare uppfylldes genom att många av dem som startade stod långt från arbetsmarknaden och många verkade inom kreativa och kulturella näringar. Under 2018 ledde Coompanion även 89 processer för att utveckla olika verksamheter inom lokal samverkan. Arbetet resulterade i service och aktiviteter i glesbygd och utsatta stadsdelar, som har effekt för områdenas ut- veckling och attraktionskraft. En önskad långsiktig effekt av detta är bättre förutsättningar för människor att leva och driva företag i hela landet. Tillväxtverkets samlade bedömning är att verksamhetsbidraget till Coompanion bidragit till ökad konkurrenskraft i näringslivet och haft goda kortsiktiga effekter för såväl enskilda som samhället. Verksamhetsbidraget till kooperativ utveckling och långsiktig samverkan mellan Tillväxtverket och Coompanion bidrar till att förnya näringslivet och bredda antalet entreprenörer.

 

Dela