17 juni 2019

MUCF-projekt Common ground

Se filmen nedan som är framtagen i projektet “Verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism – Common ground”.

Projektet “Common ground – dialog utan gränser” syftar till att sprida vikten av att analysera den våldsbejakande extremistiska propagandan samt att utveckla motbild till densamma.

Mer om projektet kommer upp snart, så håll utkik här på hemsidan!

Dela