25 november 2019

Informationsträff 22 november

I fredags, den 22 november, träffades vi på Kollaboratoriet i Uppsala för att berätta mer om arbetet med inrättandet av en Mikrofond i Uppsala län. Programmet för dagen bestod av:

1) Anna, verksamhetsledare på Coompanion Uppsala län började med att berätta bakgrunden om Mikrofonden. Ett arbete som pågått sedan 2016 med början i en förstudie.

2) Mohamad Hassan (L), ordförande i Arbetsmarknadsnämndens utskott, var näst på tur och han berättade om hur politiken i Uppsala kommun resonerat kring en Mikrofond.

3) Ylva Lundkvist Fridh, VD Mikrofonden Sverige berättade om vad för syfte Mikrofonden som fenomen har. Hon berättade även om vad man kunnat se för resultat över tid, eftersom Mikrofonder funnits ett tag. Mikrofonden Sverige är navet till nästan alla regionala Mikrofonder. Mikrofonden Uppsala län är den senaste medlemmen.

4) Helen Curry, Verksamhetsledare Mikrofonden Sverige, berättade om var i arbetet med inrättandet vi är i nu och berättade att de söker medlemmar, finansiärer och kunder (utan någon rangordning). Tack alla som kom och bidrog med sin tid och sitt engagemang. Och tack för att ni kom med intressanta frågor som gjorde att vi hade ett väldigt givande samtal.

5) Lina Heldmark, projektledare Coompanion, berättade om förstudien/samverkanscheckan USIP (Uppsala Social Innovation Platform) där vi undersöker vad stödsystem för social innovation kan behöva. Den 16/1 2020 kommer ett event där man kan vara med och bidra med tankar och erfarenheter ske. Om man är intresserad av att delta kan man höra av sig till Lina.

Tack alla som kom och bidrog med tid och engagemang. Och stort tack för alla intressanta frågor som bidrog till ett givande samtal.

Träffen skedde med stöd från Uppsala kommun och från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Coompanion arbetar under året med stöd från Uppsala kommun med inrättandet av Mikrofonden för just Uppsala kommun. Vi arbetar även under 2019 och 2020 med inrättandet av en Mikrofond i hela länet och det är där stödet från Europeiska jordbruksfonden kommer in. 

 

För frågor om Coompanion och om Mikrofonden för hela länet – kontakta Anna eller Lina! Här hittar ni information om oss

För frågor om Mikrofonden med start i Uppsala kommun – kontakta Helen! Här hittar ni information om oss

För frågor om USIP – kontakta Lina! Här hittar ni information om oss

 

Dela