27 januari 2020

Aktiebolag eller ekonomisk förening?

Vi möter ofta frågor om vad som är “bäst” – aktiebolag eller ekonomisk förening? Båda företagsformerna har fördelar och vilken ni väljer ska utgå från er verksamhetsidé. Detta är något man kan komma till oss för rådgivning för. Men vi vill även passa på att berätta lite om det för er här.

Är aktiebolag säkrare?

Ett vanligt missförstånd är att aktiebolag är säkrare en ekonomisk förening. Visste du att aktiebolag och ekonomisk förening faktiskt är lika trygga? Med dessa företagsformer skiljer man på företagets och den privata ekonomin. En ekonomisk förening kan teckna avtal och är ansvarigt för eventuella skulder, precis som ett aktiebolag.

Vad är enklast att starta?

Det är inte särskilt svårt att starta varken aktiebolag eller ekonomisk förening. På verksamt.se finns guider i hur du går tillväga för respektive företagsform. Information finns även på exemplevis Bolagsverket.

En skillnad är att ett aktiebolag kräver ett första aktiekapital på minst 25.000 kronor, medan medlemmarna i en ekonomisk förening  betalar in en insats vid start. Hur stor eller liten den är bestämmer föreningen själva (men minst en krona!). Men för att starta en ekonomisk förening ska man vara minst tre personer.

Så startar ni ett AB

 1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning.
 2. Teckna och betala aktier.
 3. Banken ordnar bankintyg och annat du som företagare behöver.
 4. Skriv under stiftelseurkunden.
 5. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
 6. Bolagsverket registrerar företaget.
 7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.
 8. Gör skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Så startar ni ekonomisk förening

 1. Håll en stämma där ni beslutar om stadgar och utser en styrelse. Ni behöver vara minst tre personer.
 2. Betala insatsen.
 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
 4. Bolagsverket registrerar föreningen.
 5. Verksamheten kan starta.
 6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.
 7. Gör skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Källa: Bolagsverket

Vem får bestämma i företaget?

I ett aktiebolag får ägarna rösta på bolagsstämman utifrån hur många aktier han eller hon äger, om inte annat står i bolagsordningen.

Vill ni dela på inflytandet och ägandet i företaget? Då är ekonomisk förening ett bra alternativ, som gör att varje person har lika stor möjlighet att påverka. Anställda kan också ha möjligheten att blir medlemmar och ägare i framtiden.

 

Dela