13 februari 2020

Tips för föreningar i Uppsala kommun!

Är du med i en förening som främjar demokrati och gemenskap på landsbygden? Då kan föreningen söka bidrag! Sista ansökningsdag är den 31 mars 2020. Aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan nu söka bidrag från kommunstyrelsen. Bidraget ska gå till åtgärder som främjar demokrati och gemenskap, spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor. Läs mer om stödet och hur ni går tillväga för att söka genom att klicka på länken!

Dela