17 april 2020

Save the date! 26 maj 2020

Digital mässa – så stärker vi småföretagare på landsbygden

Den 26 maj står landsbygdens entreprenörskap i centrum. Vi bjuder in småföretagare och samhällets stödaktörer till att lära sig av varandra och för att hitta lösningar för att stärka landsbygdens entreprenörer. Allting sker, passande nog, helt digitalt och online. Målet är att minska glappet mellan samhällets stödaktörer och små landsbygdsföretag.

Mässan arrangeras av Coompanion i Uppsala län och Sörmland, med stöd från Tillväxtverket.

Driver du ett mindre företag på landsbygden och är intresserad av att delta? Läs mer och anmäl dig på samling.online

Dela