29 april 2020

Utbildning för tjänstepersoner kring socialt företagande

Missa inte chansen till en kostnadsfri kompetenshöjning inom ett område som blir mer och mer aktuellt!

Den 2 juni kl 9:00-10:30 och den 4 juni kl 13:00-14:30 kommer Coompanion hålla utbildning kring socialt företagande.

Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner i offentlig verksamhet. Områdena som man arbetar inom är brett – vi ser att näringsliv, landsbygdsutveckling, arbetsmarknadsåtgärder och upphandling är självklara att medverka. Men den som känner att “Det skulle nog passa mig!” – hör av dig så ska vi se om det går att ordna!

Vad är ett socialt företag?

Det är temat för utbildningen där vi går igenom olika begrepp som social ekonomi, social innovation och socialt företagande. Vi vrider och vänder på begreppen, sätter de i ett sammanhang och berättar om utmaningar och möjligheter för dessa verksamheter.

Utbildningen är en del av ett större projekt – ”Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län” – som ägs och drivs av Region Uppsala, i samverkan med Coompanion Uppsala län, Initcia och Uppsala Stadsmission. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och syftar till att stärka socialt företagande i länet genom upphandling, kunskapshöjning inom den regionala organisationen, effektmätning och kompetensutveckling av sociala företag.

Utbildningen bidrar till en högre förståelse kring vad socialt företagande är och samhällsnyttan det genererar. Syftet med utbildningstillfället är att skapa större kunskap och kännedom om begrepp och verksamheter samt skapa förutsättningar för samarbeten. Coompanion och Initicia, som är med i Regionens projekt, kommer att föreläsa. Coompanion träffar i sin vardag personer som vill starta företag tillsammans. Ofta är dessa personer samhällsentreprenörer, som drivs av ett värdebaserat företagande. Initcia är ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF och kommer att berätta om sin verksamhet.

På grund av den rådande situationen kring covid-19, kommer utbildningen att ske digitalt, via Zoom. Observera att du INTE behöver ladda hem någon programvara. ättre med det.

Är du intresserad? Hör av dig till oss på Coompanion så skickar vi dig länkar för anmälan!

Dela