30 april 2020

Behov av kompetensutveckling till följd av coronakrisen?

Permitterad, varslad och anställd personal kan inom ekonomiskt utsatta branscher få möjlighet till kompetensutveckling inom ett ESF-projekt som Coompanion söker. Du är två steg ifrån att vara med i ett projekt som kommer arbeta med detta!

Steg ett:

Läs mer om projektet som Coompanion Sverige planerar och hur du anmäler ditt intresse här.

Steg två:

Fyll i enkäten som finns här för att anmäla ditt intresse. Genom att svara på enkäten kommer du bli registrerad i projektet!

OBS! Ansökan ska in snart! Senast måndag 4/5 klockan 24:00!

Dela