Bli medlem!

Tycker du att kooperativ är en god idé? Var med och inspirera fler och dra själva nytta av samarbetet.

Tillsammans verkar vi för fler och bättre kooperativ och när vi blir fler kan vi synas mer, lära oss mer och ge fler tillgång till de möjligheter som kooperativ innebär.

Medlemsnytta

Kooperativa medlemmar får nedsatt pris på våra utbildningar och har möjlighet att utnyttja vårt konsultstöd till en reducerad kostnad. Genom medlemskapet får ni också tillgång till ett nätverk. Vi försöker också varje år driva minst ett projekt för medlemmarnas utveckling.

Ansök nu!

För att bli medlem fyller ni i denna medlemsblankett och skickar in den till oss via post eller mail.

Årsavgiften för medlemskap i Coompanion Uppsala län är 100 kronor per kalenderår och faktureras efter årsstämman.

Samarbete mellan kooperativ – sjätte principen

Samarbete mellan kooperativ är också den sjätte av de kooperativa principerna. Som medlem hjälps vi åt att samarbeta.