Aktuellt


Väntan pågår!
Publicerat den 5 oktober, 2015

Den 21 september gick ansökningstiden ut för den utlysning som riktade sig för solo- och microföretag inom regionen. Med hjälp av projektmedlen vill vi underlätta företagsutvecklingen i förskolor och skolor som idag drivs i ekonomiska föreningar och kooperativa former. En ansökan till Socialfonden gör att vi kan rikta insatserna till alla anställda i företagen.

Om projektet beviljas de sökta medlen kommer de deltagande företagen att erbjudas paketerade kompetenshöjande insatser inom entreprenörskap såsom ledarskap, organisationsutveckling, marknadsföring, omvärldsanalys, juridik m.m.  Insatserna kommer anpassas efter företagens och de anställdas behov efter en behovsinventering i inledningen av projektet. Vi kommer också att i viss mån vända oss till deltagare som idag är arbetssökanden som efter utbildningsinsatserna skulle kunna utgöra en resurspool för de deltagande företagen vid sjukdom och arbetstoppar. Viktiga inslag som kommer att genomsyra hela arbetet är jämställdhet, integration i syfte att motverka diskriminering och tillgänglighet.

Med den tillströmning vi har idag av asylsökande kommer behovet av både barnomsorg och sysselsättning för vuxna att öka i vårt samhälle. Här ser vi att de kooperativa företagen kan fungera som väletablerade samhällsaktörer och vara ledande i att visa hur man kan anpassa sin verksamhet till delvis nya förutsättningar. Genom att vara ännu bättre förberedda på att ta emot praktikanter och anställa personer med olika kulturella bakgrunder och med olika funktionshinder, kommer även mottagandet av barn med liknande förutsättningar att bli ett föredöme för hela samhället.

Syftet med projektet är i korthet att stärka konkurrenskraften hos de anställda, möjliggöra att fler anställs i de deltagande företagen samt öka konkurrenskraften hos företagen för att fortsätta vara viktiga kuggar i ett väl fungerande samhälle.

Det här gör vi i samverkan med de fyra andra Coompanion-kontoren i Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötlands län.



Svensk kooperation presenterar sig
Publicerat den 19 maj, 2015

Det finns många uppfattningar om vad kooperation är. Och även rätt många om vad det inte är. Svensk kooperation har på en gemensam hemsida tagit sig an uppgiften att avliva några av de vanligaste myterna. Här kan du också läsa bloggar skrivna av människor som arbetar i flera kända kooperativ i Sverige. Du kanske blir förvånad över att du känner till så många företag. Kooperativ har en lång tradition i Sverige. Vem vet, du kanske redan är medlem i något?

Avliva myterna om kooperationen!



Är du nyfiken på vad Social Franchising är?
Publicerat den 19 maj, 2015

Social Franchising sprider framgångsrika koncept under samma varumärke, ökar tillväxttakten och skapar fler arbeten. Det är en sammanfattning av det arbete man gjort i Coompanion Göteborg. I deras broschyr beskriver de både arbetssätt och ger exempel på fem företag som startat med hjälp av koncepten i Sverige. Ladda hem deras nya broschyr kostnadsfritt med hjälp av länken här nere för att få veta mera. Vill du veta mer om hur vi kan göra i vårt eget län? Ring oss! Social Franchising

 



Välkommen till jobbet!
Publicerat den 19 december, 2014

Välkommen till jobbet!

Socialt företagande kan vara en väg att komma ut i arbete igen om man har varit borta från arbetsmarknaden en tid. I vår broschyr kan ni ta del av tre exempel på sociala företag i Sverige. Vi på Coompanion följer er en bit på väg i arbetet med att starta. Tillsammans med våra erfarenheter och kunskaper om socialt entreprenörskap och era blivande eller varande entreprenörer kan vi göra företagandet lite enklare. Ring eller maila oss, så kommer vi på en kopp kaffe och berättar mer för er!

Hämta broschyren här



Cirka 400 besökte Relations dag “Uppsala CSR” den 12 november
Publicerat den 16 september, 2014

Coompanion Uppsala län var ett av cirka tio företag som ställde ut och höll seminarier och workshops om hur man kan arbeta med CSR i sina företag. Vi riktade in oss på delen samhällsansvar av de tre områdena ekonomisk, ekologisk och samhällsansvarstagande hållbarhet.

Hur gör man det här arbetet själv? I vilken ände börjar man? Hur har andra företag gjort? Ni som inte hade möjlighet att delta just den här dagen, ring eller skriv till oss så träffas vi och berättar för er med.

Nästa år ger Relation er ett nytt tillfälle att träffas och lära mer om CSR-arbete. Boka in den 24 november 2015 hos UKK i Uppsala!

Relation_logo_svart

Relation streckkod



Bli medlem hos Coompanion Uppsala län
Publicerat den 15 september, 2014

Hos oss kan såväl privatpersoner som organisationer och företag vara medlem.

Som medlem erbjuder vi dig

  • seminarier och temakvällar om aktuella frågor
  • nyhetsbrev
  • rådgivning kring stadgar och andra juridiska frågor för företagare
  • rådgivning i organisations- och ledningsfrågor
  • utbildning i föreningsteknik och arbetsgivaransvar
  • kontakt med nätverk och myndigheter
  • idéer för utveckling av verksamheten
  • rabatt hos ett större kontorsvaruföretag

 

Årsavgiften i Coompanion Uppsala Län är 100 kronor.

Kontakta uppsala@coompanion.se för mer information och medlemsansökan.

Välkomna!



Coompanion Uppsala läns årsstämma och nya styrelse
Publicerat den 24 april, 2014

Den 24 april 2014 valdes en ny styrelse på årets stämma. Vi hälsar Birgitta Elfving från Länsbygderådet och Hela Sverige Ska Leva varmt välkommen som ny ledamot, och varmt välkommen tillbaka till Hans Eklund som nygammal ledamot! Stämman avslutades med en utsökt meze-buffé som Ting&Kaka levererat.



Hyr fräscha möteslokaler av oss
Publicerat den 24 april, 2014

Våra lokaler ligger mycket centralt Uppsala – på Kungsgatan 71, 1 tr – snett emot Resecentrum. Tåg och stadsbussar och regionbussar når du på ett par minuters promenad. Bilparkering finns i huset (Grimhild P-hus).

Läs mer här: https://uppsala.coompanion.se/starsida/hyr-motesrum/