Common Ground – dialog utan gränser

Projektet Common Ground finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektet syftade till att stödja verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Projektets övergripande mål var att värna demokratin och ämnade att:

  • Ge grundläggande kunskaper i hur man avkodar och tolkar vinklade budskap med bland annat våldsbejakande extremistiskt innehåll.
  • Erbjuda motbilder mot antidemokratiska budskap och därigenom öka förståelsen för mångfald och kulturmöte.

Projektet skulle bidra till att öka elevernas motståndskraft mot vinklade budskap, i synnerhet religiöst betingade extremistiska åsikter.

Projektet startade med en första omgång 2017 och pågick fram till november 2019. De första omgångarna syftade till att samla in material och att arbeta med elever och lärare i högstadiet. Den tredje omgången syftade till att ta fram en manual som kan utvecklas och så småningom produceras.

Nedan återfinns två filmer framtagna inom projektet. Dessutom finns två dokument i pdf-format att tillgå från projektet. Det ena är ett introduktionsmaterial i text och det andra är ett undervisningsmaterial med bild och text.

 

Filmen nedan är en informationsfilm som är framtagen inom projektet.

Med projektet har det tagits fram ett utbildningsmaterial. Filmen nedan informerar om detta material.

Vid frågor kring själva projektet, kontakta Paul Katsivelis på mailadress: ignatio_@hotmail.com

Vid frågor kring Coompanion och vår verksamhet, kontakta uppsala@coompanion.se