Common Ground – dialog utan gränser

Projektet Common Ground är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Projektet syftar till att stödja verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.

Projektets övergripande mål är att värna demokratin och ämnar att:

  • Ge grundläggande kunskaper i hur man avkodar och tolkar vinklade budskap med bland annat våldsbejakande extremistiskt innehåll.
  • Erbjuda motbilder mot antidemokratiska budskap och därigenom öka förståelsen för mångfald och kulturmöte.

Projektet ska bidra till att öka elevernas motståndskraft mot vinklade budskap, i synnerhet religiöst betingade extremistiska åsikter.

Projektet startade med en första omgång 2017 och pågår fram till november 2019. De första omgångarna syftade till att samla in material och att arbeta med elever och lärare i högstadiet. Den tredje omgången, som pågår nu, syftar till att ta fram en manual som ska utvecklas och produceras.

Filmen nedan är en informationsfilm som är framtagen inom projektet.

Med projektet har det tagits fram ett utbildningsmaterial. Filmen nedan informerar om detta material.

Vid frågor kring själva projektet, kontakta Paul Katsivelis på mailadress: ignatio_@hotmail.com

Vid frågor kring Coompanion och vår verksamhet, kontakta oss på uppsala@coompanion.se