Etableringsanalys – tillsammans

Etableringsanalysen tar en dag i anspråk. Under denna dag får ni fördjupande kunskaper i socialt företagande, vad som är viktigt att tänka på vid etablering av ett socialt företag samt olika parters roller.

Etableringsanalysen är en metod där vi med en gemensam workshop analyserar idéer. Med metoden genomlyser vi hinder och möjligheter för etablering av sociala företag. I slutet av dagen har en handlingsplan arbetats fram.

Vilka ska vara med?

Ju fler som kan vara med desto bättre. Vanliga aktörer som brukar vara med är kommunen, Arbetsförmedlingen, lokala företagare och sociala entreprenörer.

Trygg processledning

Coompanion går in som extern processledare, vilket enligt oss, är en stor fördel. Det blir ett jämbördigt möte mellan olika parter, som arbetar igenom en process tillsammans.

Låter det här intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Processledning

Utöver Etableringsanalys kan vi på Coompanion leda andra processer. Vi menar att det alltid är en bra idé att ta in en extern person som hjälper till att leda processen. Att processledaren är extern gör att ni som möts för processen möts på samma nivå och att ni kan fokusera på ämnet snarare än processen.

Skräddarsyr efter era behov

Vi skräddarsyr den process ni behöver! Vi har bland annat gjort många olika idéverkstäder. Tiden det tar i anspråk varierar helt och hållet på processen, men ofta kan det vara en bra grundidé med två träffar där varje träff tar ungefär två timmar.

När passar processledning?

Processledning kan vara intressant i flera olika sammanhang. Kanske är ni en utvecklingsgrupp som känner att ni fastnat. Kanske vill du att det ska hända något på den ort där du bor. Kanske har ni startat en förening, men känner att ni har lite olika åsikter om vad man vill fokusera på. Det går att leda en process över nästan vad som helst.

Hör av er till oss om ni har funderingar om processledning skulle passa er.