Mikrofonden – en alternativ och kompletterande finansiering

På denna sida finner ni information om arbetet som pågått för att etablera en Mikrofond i Uppsala län.

För information om Mikrofonden Uppsala län – kika in på deras hemsida!

Arbetet med etableringen

Allt började med en förstudie år 2016.

Du kan läsa mer om förstudien om du klickar på knappen nedan.

Läs mer

Efter förstudien tog arbetet med att etablera en Mikrofond vid.

Uppsala kommun var den kommun som var mest engagerad i frågan och med stöd från dem kunde arbetet påbörjas.

Du kan läsa mer om det arbetet om du klickar på knappen nedan.

Läs mer

 

Parallellt har arbetet med en etablering av Mikrofonden för hela Uppsala län pågått och det pågår fortfarande.

Du kan läsa mer om det arbetet om du klickar på knappen nedan.

Läs mer

Hör av dig!

Arbetet med etableringen av Mikrofonden fortsätter och vi tar gärna emot inspel på möjliga finansiärer och samarbetspartners. Det är bara att höra av sig till oss på Coompanion Uppsala län eller Mikrofonden Uppsala län!

Mikrofonden Uppsala län arbetar med den befintliga fonden som i dagsläget har stöd för verksamheter inom den sociala ekonomin i Uppsala kommun.

Coompanion Uppsala län arbetar vidare med etableringen av fonden i hela länet.

Kontaktuppgifter

Mikrofonden Uppsala län

helen.curry@mikrofonden.se
070-32 26 54

Coompanion Uppsala län

uppsala@coompanion.se
018 – 12 80 80

Varför en Mikrofond?

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar. Dessa verksamheter har dock svårt att få tillgång till kapital.

Det är anledningen till att vi under en tid arbetat med att etablera en Mikrofond i Uppsala län – en alternativ och kompletterande finansiering för den sociala ekonomin*.

Mikrofonden Sverige är navet för alla regionala mikrofonder. Läs mer om Mikrofonden Sverige här.

*Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

En investering för samhällsnytta

De utmaningar som samhället står inför idag kräver nya lösningar. EU, staten och kommunerna ser den sociala ekonomin innovationskraft och hur den bidrar till att skapa hållbara verksamheter och arbetstillfällen som hjälper människor in i samhället. Investeringar i Mikrofonden gör det möjligt att bidra till fler och starkare verksamheter inom social ekonomi, vilket i sin tur skapar mervärden för samhället.

Mikrofonden investerar i kapital för start och utveckling av föreningar, kooperativ och verksamheter med sociala mål. Vi erbjuder en möjlighet för företag som vill ta större samhällsansvar och för kommuner dom vill få sociala investeringsmedel att göra nytta flera gånger om.

Att investera i Mikrofonden innebär en långsiktig placering. Investeringen är enkel att göra och innebär ingen kostnad utan är en placering som blir en tillgång i er balansräkning.