Utbildningspaket -föreningsverksamhet

Detta paket tar sig an föreningen och i föreningsarbetet.

Vi börjar grundläggande och arbetar med förenings syfte, vision och värderingar. På så sätt synliggörs fokusområden, som vi kan arbeta vidare med.

Tanken är att arbeta fram en handlingsplan och för att göra det diskuteras även föreningens mål och nyckeltal.

Mer som ingår i detta paket:

Genomgång av hur arbetet sker i förening, om hur resurserna används och hur föreningens processer ser ut.

Priser

Nivå 1:

3 timmar inklusive material och resor 5 000 kr exklusive moms.

Nivå 2:

6 timmar inklusive material och resor 10 000 kr exklusive moms.

Det är möjligt att dela upp nivå 2 på fler tillfällen. Vi rekommenderar upp till två eller tre tillfällen.

Stadgar – information, översyn och juridisk granskning

Nu är det ett tag sedan Lagen om ekonomiska föreningar moderniserades. Den 1 juli 2016 skedde den första moderniseringen. Den innehöll såväl sakliga som redaktionella ändringar, som har betydelse för er verksamhet och för era stadgar. Från och med den 1 juli 2018 har det kommit ytterligare nya regler.

Om ni inte redan gjort er stadgeöversyn är det hög tid för det. Vi erbjuder tre relaterade tjänster som kan väljas var för sig eller kombineras enligt nedan (priser exklusive moms).

1.  Enskild information om nyheter i lagen om ekonomiska  föreningar 

Icke medlem:  1 250 kr, medlemspris: 1 000 kr.

2.  Stadgeöversyn, rådgivning med förslag till nödvändiga respektive 
möjliga redigeringar i stadgar

Icke medlem:  3 000 kr, medlemspris: 2 500 kr.

3.  Juridisk granskning  (utförs av Coompanions juridiska expertis)

Icke medlem:  3 500 kr, medlemspris: 2 750 kr.

Vi har även paketerbjudande gällande detta paket:

Kombinationserbjudanden:
A. Enskild information och översyn (1+2)

Icke medlem: 3 750 kr, medlemspris: 3 000 kr.

B. Enskild information och juridisk granskning (1+3)

Icke medlem: 4 250 kr, medlemspris: 3 500 kr.

C. Översyn och juridisk granskning(2+3)

Icke medlem: 5 250 kr, medlemspris: 4 500 kr.

D. Hela paketet (1+2+3)

Icke medlem:  7 000 kr, medlemspris: 6 000 kr.